Termeni si conditii

Termeni si conditii

Dacă utilizezi serviciile şi produsele oferite de site-ul casacumperi.ro înseamnă că eşti de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.

TERMENI GENERALI

a. Site-ul casacumperi.ro este un site al RVI DEVELOPMENT. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare produce efectele între dumneavoastră şi casacumperi.ro. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

b. RVI DEVELOPMENT poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

c. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi achiesarea în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor RVI DEVELOPMENT.

d. RVI DEVELOPMENT poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. RVI DEVELOPMENT poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

1. CONTINUT

a. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comerial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din Romania, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât Romania. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către RVI DEVELOPMENT.

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al RVI DEVELOPMENT.

d.RVI DEVELOPMENT nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

2. DREPTURI DE AUTOR

a. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

b. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului casacumperi.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

c. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă: "Consiliul de Onoare consideră că preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.

În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor”.

Sursa casacumperi.ro va fi citată, cu link către site, în primul paragraf (ex.: "Cursul de schimb va înregistra, în perioada următoare, creşteri şi scăderi, mişcări naturale, care vor fi consemnate în ansamblu de toată economia, potrivit guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, informează casacumperi.ro"). La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza “Integral pe casacumperi.ro ” (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză), această formulă având link în casacumperi.ro.

3. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII

a. Prin transmiterea de informaţii către casacumperi.ro se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video.

b. Transmiterea de informaţii către casacumperi.ro echivalează cu acceptul acordat RVI DEVELOPMENT şi societăţilor afiliate ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către casacumperi.ro, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea RVI DEVELOPMENT şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. RVI DEVELOPMENTnu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

4. OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

a. Accesul la conţinutul online al site-ului casacumperi.ro este liber.

b. Pentru opţiunea “Login / Înregistrare/ Adauga anuntul/cerearea ta”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare va conţine informaţii de contact detaliate ale utilizatorului (numele complet, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail).

c.În cazul în care v-aţi înregistrat cererea de utilizare şi folosiţi serviciile RVI DEVELOPMENT, vă obligaţi, garantaţi şi acceptaţi urmatoarele:

- Toate informaţiile pe care le-aţi furnizat în procesul de înregistrare a cererii dumneavoastră privind utilizarea serviciilor sunt adevărate, complete şi conforme cu realitatea. De asemenea, vă obligaţi să notificaţi casacumperi.ro despre schimbările care se produc cu privire la informaţiile transmise în procesul de înregistrare.

- Nici unul dintre URL-urile pe care le-aţi comunicat către casacumperi.ro în procesul de înregistrare nu poate conţine pagini ce includ informaţii de genul celor de mai jos:

- material rasist, xenofob, antisemit şi orice alt gen de material care încurajează ura unei anumite categorii umane, profesionale, etc;

- material care încurajează sau promovează activităţi violente sau ilegale;

- material care încalcă sau eludează în orice fel, reglementările legale în vigoare încluzând, dar fără a se limita la: dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deţinătorilor de mărci şi orice alte drepturi protejate de materia proprietăţii intelectuale şi industriale, dreptul la intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract, etc.

- material care promovează, face trimitere la sau utilizează software sau servicii de natură să trimită emailuri nesolicitate;

- material care incalcă orice prevederi ale legislaţiei naţionale, comunitare sau ale normelor de reglementare internaţionale;

- material cu caracter de ameninţare, abuziv, de hărţuire, calomniator, insultator sau defăimător, obşcen, profanator, indecent, sau supus oprobiului public;

d. La rândul nostru, RVI DEVELOPMENT, protejează dreptul la intimitate al tuturor utilizatorilor site-ului casacumperi.ro cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Echipa casacumperi.ro păstrează informaţiile transmise de dvs în baza de date şi în condiţii de siguranţă. Aceste informaţii vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost completate şi nu vor face obiectul unor servicii nedeclarate pe site la momentul transmiterii.

Datele completate de utilizator în momentul crearii contului, indiferent de tipul acestuia, precum şi acele informaţii transmise ulterior creării contului vor fi supuse aceloraşi condiţii de confidenţialitate.

Devenind membru, vă obligaţi:

a) să nu întroduceti pe site, nu veţi distribui sau reproduce materiale care au copyright, sunt mărci înregistrate sau alte informaţii confidenţiale fără acordul prealabil al proprietarului;

b) să nu întroduceti pe site şi nu veti transmite către alţi membri materiale obscene, jignitoare, agresive, discriminatoare, defăimătoare, ameninţătoare, răuvoitoare sau orice alte materiale care violează în orice fel drepturile altor utilizatori, persoane fizice sau juridice;

c) că sunteţi unic şi direct responsabil pentru conţinutul informaţiilor introduse pe site sau transmise altor membri;

d) să nu introduceţi pe site nici o imagine sau o afirmatie explicit sexuală;

e) să nu publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge sau limita funcţionarea hard/soft a calculatorului;

f) nu folosiţi site-ul pentru a încarcă poşta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, "junk mail", "spam" sau în orice alte scopuri.

De asemenea, utilizatorul îşi asuma întrega răspundere civilă şi penală pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile puse la dispoziţie de casacumperi.ro.

5. COOKIES

Site-ul casacumperi.ro foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul casacumperi.ro, va fi suficient ca un utilizator să se log-eze pe site decât o singură dată cu parola, câştigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul rejectează un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul casacumperi.ro. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

6. Declinarea garanţiei

RVI DEVELOPMENT nu oferă nici un fel de garanţie în privinţa acurateţii, securităţii, utilităţii sau consecinţelor utilizării serviciilor oferite de RVI DEVELOPMENT. Serviciul şi toate materialele adiţionale sunt oferite fără nici o garanţie suplimentară.

În nici un caz, RVI DEVELOPMENT nu va putea fi considerată responsabilă faţă de dumneavoastră sau faţă de o tertă persoană în privinţa oricărei daune, directe sau indirecte, pierdere de profit, şi orice prejudiciu, de orice natură, incluzând dar fără a se limita la: pierdere de profit, atingeri aduse imaginii comerciale, sub imperiul oricărei legislaţii, şi indiferent dăcă RVI DEVELOPMENT a fost notificat sau nu anterior în privinţa posibilităţii producerii unor astfel de prejudicii.

7. Alte menţiuni

Sunteţi de acord să nu solicitaţi şi să nu cereţi RVI DEVELOPMENT sau reprezentanţilor săi nici un fel de daună, răspundere, pierderi, costuri (incluzând dar fără a se limita la onorariul avocaţilor şi orice alte costuri de judecată), apărute în conexiune cu orice acţiune în justiţie bazată pe o încalcare a termenilor prezentului acord. Această garanţie din partea dumneavoastră rămâne în vigoare şi după momentul încheierii relaţiei dintre dumneavoastră şi RVI DEVELOPMENT.

Acest acord este guvernat de legislaţia română în vigoare. Inţelegeţi şi sunteţi de acord ca orice litigiu rezultat ca urmare a aplicării termenilor şi condiţiilor cuprinse în prezentul acord, să fie de competenţa instanţelor române de la sediul RVI DEVELOPMENT.

RVI DEVELOPMENT poate include numele de domeniu şi logo-ul site-ului dumneavoastra in lista clientilor proprii, sau in diverse comunicate de presa.